Kdo jsou uchazeči v assessment centru? 
Aktivní účastníci assessment centra mohou být z řad stávajících firemních zaměstnanců, stejně jako to mohou být uchazeči o pozici z vnějších zdrojů. Výjimkou nejsou ani assessment centra tvořená kombinací stávajících zaměstnanců a vnějších uchazečů.

Společnost Fai
rways Professional s.r.o. není personální agentura. Specializujeme se výhradně na odborné psychologické služby, proto také nedodáváme uchazeče do assessment center. Uchazeče si dodává zadavatel sám.

Kdo vede assessment centrum?
Assessment centrum připravuje a osobně vede vždy alespoň 1 zkušený psycholog ve spolupráci s dalšími proškolenými pozorovateli. 

Osobní profily a odbornou způsobilost psychologů, kteří povedou právě vaše assessment centrum vám rádi na vyžádání a v předstihu představíme.

Kdo další se může účastnit assessment centra?
V případě zájmu se může rovněž v roli pozorovatele připojit sám zadavatel. Zadavatel může být také účasten při tvorbě assessment centra a pomoci tak vytvořit specifické zadání, které nejlépe otestuje nejvíce žádané vlastnosti uchazečů.

Jak dlouho assessment centrum trvá?
Samotné assessment centrum v závislosti na jeho obsáhlosti trvá od 1/2 dne do dvou dnů. Od zadání assessment centra do jeho realizace a kompletního zpracování a předání výstupu obvykle uplynou cca 2 týdny. Umíme však realizovat assessment centra také expresně do 1 týdne.

Kde assessment centrum probíhá?
Ideální lokalitou jsou přímo prostory zadavatele - stačí 1 zasedací místnost. Pokud zadavatel takovými prostory nedisponuje nebo si nepřeje, aby assessment centrum probíhalo u něj, zajistíme reprezentativní prostory v Praze nebo po domluvě v jiných krajských městech.