Assessment centrum je psychologická metoda, ve které testovaným lidem zadáváme specifické skupinové 
i samostatné úkoly a pozorujeme, jak se jejich konkrétní osobnostní vlastnosti projevují v řešení těchto úkolů.

Assessment centrum probíhá vždy ve skupině. Optimální počet testovaných osob je 3-8, ten ale není závazný. 

Assessment centrum vždy vedou zkušení psychologové, kteří také vypracovávají konečné posudky na jednotlivé testované uchazeče.

Jednotlivé dílčí metody a úkoly používané v assessment centru připravuje a zadává vždy zkušený psycholog. Výběr jednotlivých metod závisí na konkrétním zadání. 
U pozice obchodního zástupce mohou být důležitější cílevědomost, obchodní dovednosti a orientace na zisk, 
zatímco u pozice vedoucího výroby může jít o schopnost organizovat a vést tým pracovníků, spolehlivost a odolnost 
pro dlouhodobou práci v hlučném prostředí.

Výsledkem assessment centra je psychologický posudek na všechny testované osoby. Tento posudek obsahuje zejména hodnoty měřených osobnostních vlastností podle původního zadání a případné další zjištěné relevantní informace.

Výsledky assessment center předáváme vždy tak, aby byly uvedené do souvislostí a naprosto jednoznačné a přehledné. Z toho důvodu je u předávání výsledků z naší strany nejen psycholog-odborník, ale také personalista či manažer se zkušenostmi s vedením firmy a zároveň hlubokými znalostmi psychologie.

Další informace o tom, jak assessment centra probíhají, naleznete zde.