Kdo se účastní Development centra?
Účastníky development centra určuje po konzultaci s Fairways sám zadavatel. Development centrum se obvykle skládá z 5 až 15 účastníků. Obsazení DC mívá zpravidla dvě různé struktury.

První strukturou je development centrum, kterého se účastní zaměstnanci na stejných nebo podobných pozicích v rámci týmu, např. tým obchodníků pro jeden region. Doporučujeme, aby se takového DC zároveň účastnil jejich přímý nadřízený.

Druhá struktura je obsazení DC zaměstnanci napříč spektrem řídících pozic, kteří jsou ale v přímém kontaktu. Touto formou lze např. velice efektivně rozvíjet komunikaci v rámci společnosti.

Důrazně nedoporučujeme strukturu, kdy se účastní zástupci různých jednotek společnosti, např. zástupci všech regionů, aby pak nabyté zkušenosti předávali dál svým kolegům v těchto jednotkách. Účastníci se tak soustřeďují na jiné věci, než je jejich osobní rozvoj, ostatní přichází o interaktivitu školení a psychologický vhled do jejich osobních potřeb a celé takové development centrum mívá ve výsledku minimální přidanou hodnotu.

Kdo vede Development centrum?
V závislosti na počtu účastníků vede DC vždy alespoň jeden proškolený a zkušený psycholog. To je ovšem zpravidla možné pouze u nízké účasti okolo 5 lidí. Většinou tak DC vedou dva takoví psychologové.

Jak dlouho Development centrum trvá?
V případě DC, které měří dovednosti zaměstnanců, platí podobná pravidla jako pro Assessment centrum, tedy od cca 4 hodin až do dvou dnů. Měřící DC umíme rovněž realizovat expresně, kdy od zadání do zpracovaného a srozumitelného výstupu uplyne pouze 1 týden.

Pokud jde o rozvojové DC, v závislosti na velikosti skupiny a zadání, které určí hloubku školení, může DC trvat od 1 dne až do 5 dní. V takovém případě lze celé DC rozložit do delší doby, aby nedocházelo k delšímu jednorázovému výpadku v pracovním procesu.

Kde development centrum probíhá?
Nejlepším místem pro DC jsou prostory zaměstnavatele. Postačí 1 zasedací místnost. Dokážeme také zajistit jiné reprezentativní prostory nejen v Praze, ale po dohodě i v dalších krajských městech. Výjezdová DC do přírody, která mají spíš charakter zážitkový nebo team buildingový nerealizujeme. Naše psychologické služby jsou soustředěné na konkrétní, zřetelné a efektivní výsledky.