Development centrum je personální psychologická metoda, která má hned dvě funkce.

První funkcí development centra je identifikace silných stránek a individuálních rozvojových potřeb zaměstnanců. Tato služba neměří odbornou způsobilost zaměstnanců, ale jejich tzv. měkké dovednosti. To znamená, že naši psychologové zaměstnance nezkouší ze znalostí, ale odhalují jejich silné a slabší stránky v motivaci, komunikačních dovednostech a dalších osobnostních vlastnostech.

Jako výsledek takového development centra obdržíte informace o tom, kde jsou silné stránky vašich zaměstnanců a konkrétní doporučení pro jejich další rozvoj. Jako u všech našich služeb se tyto informace nebudete dozvídat v odborné psychologické terminologii, nýbrž v jazyce, kterému rozumí každý manažer, aby vám informace získané za pomocí Fairways přinesly maximální hodnotu.

Druhou funkcí development centra je samotný rozvoj zaměstnanců. Jedná se o skupinové školení konkrétních dovedností, jako např. zvládání stresu, time management, obchodní dovednosti atd. Oproti běžným školením má development centrum hned dvě zásadní výhody.

První výhodou je, že se nejedná o přednášku, kde sedí pasivní posluchači. Development centrum je totiž interaktivní školení, kde se všichni aktivně zapojují. Tato interaktivita nejen že zvyšuje účinnost školení, ale zároveň zvyšuje motivaci zúčastněných.

Druhou výhodou je, že tato školení připravují a vedou zkušení psychologové, kteří zároveň dávají zúčastněným zpětnou vazbu v reálném čase. Psychologové jsou odborně proškolení, aby mohli okamžitě reagovat na individuální schopnosti a potřeby zaměstnanců a přizpůsobí vždy školení přesně na míru zúčastněným. Výsledkem je vysoká efektivita školení, protože díky psychologickému přístupu u všech zúčastněných dochází k rozvoji.

Další informace o tom jak development centra probíhají, naleznete zde.