Tato stránka poskytuje především informace o koučinku pro firemní zaměstnance. Fairways Professional poskytuje koučink také pro jednotlivce. Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat.

Koučink je nejintenzivnější rozvojová psychologická metoda. Při dynamice „jeden na jednoho“ pracuje psycholog velmi úzce s jedním člověkem na jeho osobním rozvoji. Tím člověkem zpravidla bývá zaměstnanec na pozici vyššího managementu, protože jeho větší životní spokojenost, psychická pohoda a nepřítomnost zásadnějších pracovních či osobních problémů má výrazný pozitivní dopad na chod celé firmy.

Princip koučinku spočívá v tom, že formou rozhovorů pomáhá psycholog klientovi hledat a nacházet svůj vlastní směr a případně vlastní řešení konkrétních problémů.

Z tohoto hlediska se koučink velmi podobá psychoterapii akorát s tím rozdílem, že se kouč nesnaží pracovat se všemi životními souvislostmi, ale je úzce zaměřený na konkrétní problém a jeho řešení. Z toho důvodu je koučink značně efektivnější a není časově náročný.

Koučink může být zaměřen na osobnostní vlastnosti, jejichž vlivem může kvalita práce zaměstnance krátkodobě či dlouhodobě trpět. Zároveň můžete také využít koučinku u zaměstnanců, jejichž kvalita práce je snížená z důvodu přetrvávajících osobních problémů.

Je proto logické, že s využitím koučinku musí daný zaměstnanec souhlasit, stejně jako musí být plně a pravdivě seznámen se zaměřením koučinku.

V rámci zadání koučinku proběhne vždy nejprve první seznamovací sezení, které trvá cca 30-90 minut, kde si obě strany sdělí, jaké by mělo být konkrétní zaměření rozvoje a teprve pokud si postup obě strany odsouhlasí, zahajuje se samotný koučink.

Protože se jedná o velice efektivní metodu osobního rozvoje, můžete koučink využít také pro své klíčové zaměstnance jako formu benefitu.

Bližší informace o tom jak koučink probíhá, naleznete zde.