Kdo se účastní koučinku?
Koučinku se účastní právě jeden klient. Zpravidla se jedná o zaměstnance středního či vyššího managementu. Zadavatelem bývá zaměstnavatel. 

Protože psycholog s klientem pracuje vždy plně individuálně, koučinku se ze strany zaměstnavatele nikdo další neúčastní. 

Pokud si zadavatel přeje poskytnout koučink více než jednomu zaměstnanci, přistupuje se ke každému z těchto zaměstnanců jako k samostatnému klientovi.


Kdo vede koučink?
Člověk, který vede koučovaného, se nazývá kouč. Všichni naši koučové jsou vystudovaní psychologové a mají certifikaci kouče. 

Jak dlouho koučink trvá?
Jedno sezení kouče s koučovaným trvá od 45 do 90 minut v závislosti na potřebě a na konkrétní domluvě. V rámci celého koučinku takových sezení proběhne přibližně deset. O ukončení koučinku po splnění zadání rozhoduje po domluvě s koučem koučovaný. 

Kdy probíhá koučink?
O čase každého sezení kouče s koučovaným rozhoduje koučovaný. Mezi jednotlivými sezeními zpravidla uběhnou 2-4 týdny, během kterých koučovaný zapracovává nově nabyté poznatky do svých myšlenkových, pracovních či jiných procesů. O vyvolání dalšího sezení rozhoduje koučovaný, protože jeho časový harmonogram bývá obvykle nepravidelný a protože ne vždy je pro něj ta vhodná chvíle věnovat se svému rozvoji. 

Kde probíhá koučink? 
Koučink může probíhat u zaměstnavatele, pokud dokáže poskytnout prostory, kde mohou být kouč i koučovaný v soukromí a nerušeni. Protože se při koučinku může pracovat s osobními informacemi, bývá někdy vhodnější zvolit k sezení neutrální prostředí. Takové prostředí může Fairways po dohodě s koučovaným samozřejmě poskytnout.