Fairways vám nabízí personální psychologické služby, které jsou založené na konkrétních poznatcích a mají pro firemní prostředí vysokou využitelnost. Navíc tyto služby nabízíme tak, že jim budete rozumět.

 • Nejpropracovanější metoda zkoumání měkkých dovedností stávajících i potenciálních zaměstnanců
 • Nabízí možnost porovnat všechny uchazeče v jedné skupině a při stejných podmínkách
 • Na výstupu získáte informace o tom, jak testovaní lidé reagují na vypjaté situace, jestli fungují dobře v týmech, zda mají tah na branku atd.
 • Pomocí assessment center měříme takové informace, které nelze jinak získat z životopisu a standardních pohovorů a na které byste jinak přišli až po několika týdnech nebo měsících zapracování
 • Skupinová metoda, kterou lze zkoumat silné stránky a individuální rozvojové potřeby zaměstnanců
 • Velice efektivní metoda skupinového interaktivního školení osobnostních dovedností
 • Za pomocí development centra lze v krátké době zvýšit např. komunikační nebo obchodní dovednosti celého týmu pracovníků
 • Školení formou development centra má zároveň motivační charakter
 • Individuální metoda rozvoje osobnosti a osobnostních dovedností
 • Osobnostní rozvoj pomáhá zvyšovat efektivitu práce zaměstnanců na řídících pozicích
 • Ze všech nástrojů rozvoje osobnosti vykazuje koučink nejvyšší účinnost
 • Koučink lze zajistit pro klíčové zaměstnance jako formu firemního benefitu