Přemýšlíte o reklamní kampani?

Společně prozkoumáme Váš produkt či Vaši službu a cílovou skupinu a položíme si klíčovou otázku: Můžete od reklamy skutečně očekávat přidanou hodnotu? A bude tato hodnota vyšší než investované prostředky? Pokud si odpovíme, že ano, pak Vás jistě bude zajímat, kam přesně a proč své prostředky alokovat.

Rádi byste se viděli na billboardech?

A víte, že ve venkovní reklamě v ČR je k dispozici přes 40 dalších formátů, které mohou právě Vám posloužit ještě lépe nebo třeba vyjdou levněji?

Chcete spustit online kampaň?

A víte, jakým poměrem dělit rozpočet mezi sociální sítě, výkonnostní nástroje a display reklamu?

Potřebujete vidět měřitelné výsledky?

Možná Vás bude zajímat, jak správně měřit a vyhodnocovat jednotlivé nástroje použité ve Vaší kampani.

My jsme připraveni

Před spuštěním každé kampaně je klíčové nejprve znát odpovědi na již zmíněné otázky. Získáte-li všechny potřebné informace o možnostech reklamy a budete-li mít realistická očekávání od výsledků Vaší kampaně, bude se Vám snáze rozhodovat, zda (a jakým způsobem) se do toho s námi pustit.

Co umíme?

Nakupujeme veškerý reklamní prostor, který je na trhu k dispozici:

  • internetová reklama,
  • venkovní a vnitřní reklama,
  • televize,
  • rádio,
  • tištěná média

Absolutně nejlepší jsme ale v těchto oblastech:

Online: Vyhledávače, srovnávače a kampaně na sociálních sítích jsou pro nás samozřejmost. Nadto Vám ještě nabízíme tvorbu a správu obsahu na sociálních sítích a využití nejmodernějších programatických technologií ke spouštění a optimalizaci display kampaní (možná znáte pod zkratkou RTB).

Outdoor: Spolupracujeme se všemi celorepublikovými a mnoha regionálními poskytovateli reklamy od výlepu plakátů přes reklamu v hromadné dopravě až po největší reklamní plochy v podobě bigboardů a reklamních plachet.

Co to všechno obnáší?

Každý typ reklamy má svá specifika. U venkovní reklamy bude nejprve potřeba připravit grafické podklady. Dále se reklama musí nechat vyrobit (vytisknout), dopravit na místo určení, nainstalovat (zde vznikne fotodokumentace Vaší kampaně) a po skončení kampaně se materiály opět odstraní, ekologicky zlikvidují a reklamní plocha se uvede do původního stavu.

online kampaních se produkce rozšiřuje o tvorbu videí nebo interaktivních formátů a naopak odpadá fyzická manipulace s materiály. Výsledky jsou však vidět v reálném čase, což je nepochybně velká výhoda, a na jejich základě je pak třeba kampaň pravidelně optimalizovat, aby fungovala co nejlépe.

Co z toho pro Vás zajistí Fairways?

Děláme kampaně od A do Z. Můžete nám svěřit celou svou kampaň, nebo kteroukoliv její část. Naším cílem je ušetřit Vám čas a/nebo peníze na realizaci kampaní, které Vám ušijeme na míru.

Samozřejmou součástí každé kampaně je její vyhodnocení. Poskytneme Vám fotodokumentaci kampaně, číselný a grafický report z online kampaní, analýzu návštěvnosti webu, analýzu prodejnosti, zhodnocení celkového dosahu kampaně apod. Získáte zkrátka všechny informace, které jsme společně v rámci mediálního plánování kampaně vybrali jako klíčové.

Společně vyhodnotíme, která část reklamy fungovala lépe a která část třeba nedosáhla očekávaných výsledků. Díky tomu zjistíte, na čem v příští kampani ušetřit peníze nebo kde se naopak vyplatí přitlačit.