Přemýšlíte o reklamní kampani?

Společně prozkoumáme Váš produkt/službu a cílovou skupinu a položíme si první otázku: Můžete od reklamy skutečně očekávat přidanou hodnotu? A bude ta hodnota vyšší než investované prostředky? Pokud si odpovíme, že ano, pak Vás jistě bude zajímat kam a proč své prostředky alokovat.

Rádi byste se viděli na billboardech?

A víte, že ve venkovní reklamě v ČR je k dispozici přes 40 dalších formátů, které mohou právě Vám posloužit ještě lépe nebo třeba levněji?

Chcete spustit online kampaň?

A víte, jakým poměrem dělit rozpočet mezi sociální sítě, výkonnostní nástroje a display reklamu?

Potřebujete vidět výsledky?

Možná Vás bude zajímat, jak správně měřit a vyhodnocovat jednotlivé nástroje použité ve Vaší kampani.

Jsme připraveni

Před spuštěním každé kampaně je dobré nejprve znát odpovědi na tyto otázky. Když budete mít všechny potřebné informace o možnostech reklamy, když budete mít realistická očekávání od výsledků Vaší kampaně, bude se Vám snáze rozhodovat, zda (a jakým způsobem) se do toho s námi pustit.

Co umíme?

Nakupujeme veškerý reklamní prostor, který je na trhu k dispozici:

  • televize,
  • rádio,
  • print,
  • venkovní, vnitřní a internetová reklama.

Absolutně nejlepší jsme ale v těchto oblastech:

Online: Vyhledávače, srovnávače a kampaně na sociálních sítích jsou samozřejmost. Nad to Vám ještě nabídneme tvorbu a správu obsahu na sociálních sítích a využití nejmodernějších programatických technologií ke spouštění a optimalizaci display kampaní (možná znáte pod pojmem RTB).

Outdoor: Spolupracujeme se všemi celorepublikovými a mnoha regionálními poskytovateli reklamy od výlepu plakátů přes reklamu v hromadné dopravě až po největší reklamní plochy v podobě bigboardů a plachet.

Co to všechno obnáší?

Každý typ reklamy má svá specifika. U venkovní reklamy bude nejprve potřeba připravit grafické podklady. Dále se reklama musí vyrobit (vytisknout), dopravit na místo určení, nainstalovat (zde vznikne fotodokumentace Vaší kampaně) a po skončení kampaně se materiály opět odstraní, zlikvidují a reklamní plocha se uvede do původního stavu.

V online kampaních se produkce rozšiřuje o tvorbu videí nebo interaktivních formátů. Odpadá fyzická manipulace s materiály. Na druhou stranu jsou výsledky vidět v reálném čase a na základě těch je třeba kampaň pravidelně optimalizovat, aby fungovala co nejlépe.

Co z toho pro Vás zajistí Fairways?

Děláme kampaně od A do Z. Můžete nám svěřit celou svou kampaň nebo kteroukoliv její část. Naším cílem je ušetřit Vám čas a/nebo peníze na realizaci Vašich kampaní.

Součástí každé kampaně je její vyhodnocení. Poskytneme Vám fotodokumentaci kampaně, číselný a grafický report z online kampaní, analýzu návštěvnosti webu / prodejnosti atd. Zkrátka všechny informace, které jsme ve Fázi 1 – Mediální plánování vybrali jako klíčové.

Společně vyhodnotíme, která část reklamy fungovala lépe a která část třeba nedosáhla očekávaných výsledků. Díky tomu zjistíte, kde v příští kampani ušetřit peníze nebo kde se vyplatí přitlačit.